ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ

Κυκλικές κοπές απόλυτης ακρίβειας, από 20cm έως και 900cm!

Η μέθοδος της διάτρησης μπετόν χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε οπές όλων των μεγεθών, προστατεύοντας τη στατική ικανότητα του δομικού συνόλου! Με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και αδαμαντοφόρα εξαρτήματα προβαίνουμε στη διάτρηση μπετόν, δημιουργώντας τις απαιτούμενες οπές χωρίς δονήσεις! Χωρίς ούτε ένα μερεμέτι στο σημείο όπου εφαρμόζεται η διάτρηση!

 

Στην εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ - ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, στη Ρόδο, εφαρμόζουμε την τεχνική της αδιατάρακτης διάτρησης μπετόν όταν θέλουμε να διανοίξουμε οπές:

  • για την όδευση σωληνώσεων αποχέτευσης
  • για την όδευση ηλεκτρικών δικτύων
  • για την όδευση καμινάδων, εξαερισμών, απορροφητήρων
  • για ηλεκτρομηχανολογικές οδεύσεις κάθε φύσης

Εκτός από τη διάτρηση μπετόν, οι αντίστοιχες εργασίες μπορεί να γίνουν και σε άλλα στοιχεία, όπως τούβλο/πέτρα και το βάθος της διάτρησης μπορεί να φτάσει και τα 2 μέτρα.

 

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διάτρηση ανεξαρτήτως πάχους

του οπλισμένου σκυροδέματος ή άλλου οικοδομικού υλικού.

 

Μπορούμε να διατρήσουμε σκληρά ή μαλακά υλικά.

 

Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας πραγματοποιούμε διανοίξεις

με ακρίβεια χιλιοστού και ταχύτητα!

 

Εξυπηρετούμε κάθε ανάγκη αδιατάρακτης διάτρησης μπετού σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους